Hannah Bakels

Hannah Bakels heeft een (research)master binnen de Neurowetenschappen en Geneeskunde afgerond. Zij is werkzaam als arts-onderzoeker en PhD-kandidaat, verbonden aan de afdelingen Neurologie en Humane Genetica van het LUMC. Hannah haar werk richt zich op de ziekte van Huntington en meer specifiek op de kinder- en jeugdvorm van deze aandoening. Haar interesse gaat uit naar translationeel onderzoek waarbij de focus van het onderzoek op de vertaalslag ligt van klinische uitkomstmaten (bijv. debuutleeftijd bij klachten en/of verschillende symptoom- en klachtprofielen bij patiënten) naar pre-klinische uitkomstmaten (analyses op hersenmateriaal van overleden Huntington patiënten) en omgekeerd. 

Schuiven naar boven