Laurie Kerkhof

Laurie Kerkhof

Laurie Kerkhof is in februari 2022 begonnen aan haar PhD in de neuroD groep en het Dutch Center for RNA Therapeutics als onderdeel van het PSIDER consortium. Na het behalen van een bachelor Biomedische Wetenschappen en een master in Neuroscience and Cognition aan de Universiteit Utrecht, heeft ze een jaar bij Charles River Laboratories in Leiden gewerkt als Associate Scientist. Hier heeft ze ervaring opgedaan met RNA therapieën voor de ziekte van Huntington.  

Gedurende haar PhD project zal Laurie zich bezig houden met de ontwikkeling van nieuwe RNA therapeutica voor spinal cerebellar ataxia type 1 (SCA1). Ook zal ze zich verdiepen in de ontwikkeling van verschillende cel modellen om deze RNA therapeutica in te testen. Zo zal er gebruik gemaakt worden van geïnduceerde pluripotente stamcellen en organoids. In deze ziektemodellen zullen verschillende ziekte-relevante uitkomstmaten worden getest en gebruikt voor de uiteindelijke screening van de RNA therapeutica.

Schuiven naar boven