Student in COVID-tijd

Ik ben Abel Nijkerk, master student Biomedische Wetenschappen in Leiden. Sinds Februari vorig jaar loop ik stage in het Neuro-D Lab Leiden onder supervisie van David Parfitt. Een van de onderzoekslijnen van onze groep is er op gericht om een AON te ontwikkelen voor de ziekte van Huntington. De groep gebruikt verscheidene modellen om deze AONs in te testen. Een van deze modellen is een humaan stamcel organoid model. Gedurende mijn stage ben ik bezig geweest met de karakterisering van dit model.

Toen ik startte in februari had ik niet aan zien komen dat de faciliteiten dicht zouden gaan door de COVID-19 pandemie. Dit gebeurde echter wel… en vanaf 15 maart moest ik mijn stage op pauze zetten. Alleen het onderzoek dat echt niet stopgezet konden worden (bijvoorbeeld het kweken van bepaalde cellijnen) kon doorgaan. Gelukkig kon ik een extra vak binnen de master volgen en ben ik gestart met het schrijven van een review. Sinds half december ben ik klaar met het praktische werk en als ik nu terugkijk naar afgelopen jaar dan kan ik alleen maar concluderen dat het echt een gek jaar was. Ik ben heel erg blij en dankbaar dat ik voor zo’n lange tijd onderdeel heb mogen zijn van deze groep. Iedereen was enorm behulpzaam en vriendelijk. Ik hoop dat we met ons werk bij kunnen dragen aan al het onderzoek dat er gedaan wordt naar de ziekte van Huntington en dat we uiteindelijk dat kunnen doen waar zo hard aan gewerkt wordt: de patiënt helpen.

Dit is een organoid waar ik een kleuring op heb gedaan:

Brein organoid
Student in COVID-tijd
Schuiven naar boven